Zoeken

Zwanger worden en zijn


Veel vrouwen willen weten hoe zij zich op een gezonde zwangerschap kunnen voorbereiden. Er zijn veel factoren die een rol spelen om een gezonde zwangerschap te bevorderen. Het is belangrijk om niet alleen de zwangere vrouw te behandelen, maar ook om te voorkomen dat de toekomstige moeder en/of kind een chronische aandoening ontwikkelt.

Een gezond lichaam levert vaker een gezonde zwangerschap op en dus een goede start voor moeder en kind! Vitamines en Mineralen zijn essentieel voor een zwangere vrouw. Iedereen weet dat Foliumzuur noodzakelijk is, maar ook vitamine B6 en B12 zijn net zo belangrijk in de DNA synthese. Welke vorm van Magnesium kan een zwangere vrouw gebruiken zonder dat er diarree ontstaat? Vitamine D3 is van belang voor een zwangere vrouw, maar wat doet vitamine D3 precies? Welke invloed heeft een goede darmflora op moeder en kind? Daarnaast zijn een aantal zwangerschapskwaaltjes op een natuurlijke manier goed te behandelen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld blaasontsteking, nachtelijke spierkramp, bekkeninstabiliteit, obstipatie, misselijkheid, striae en aambeien.


Vruchtbaarheid


Van iedere vrouw die zwanger wil worden is het van belang te weten hoe haar algemene gezondheid is. Heeft zij of haar partner bijvoorbeeld een (chronische) ziekte of spelen er ziektes in het verleden. Het is ook goed om te weten of zij gevaccineerd is tegen Rubella (rode hond). Daarnaast speelt de leeftijd een rol. Het aantal beschikbare follikels neemt namelijk drastisch af naarmate je ouder wordt. Als je 18 bent heb je nog zo’n 450.000 follikels maar op je 37e zijn er dit nog slechts 25.000. Ook de lengte van je cyclus speelt een rol. Een cyclusduur tussen de 21 en 35 dagen wordt gezien als ‘normaal’ . Bij te korte cyclus rijpen de eicellen niet genoeg en bij een te lange cyclus is er vaak geen echte eisprong. Het is ook van belang om de voedingsgewoontes in kaart te brengen. Hoe wordt het eten verdragen en zijn er voedselallergieën? Ook dient het medicijngebruik in kaart gebracht te worden omdat sommige medicijnen een effect hebben op de vruchtbaarheid, dit geldt voor beide partners.


Verbeteren van de vruchtbaarheid


Er zijn een aantal zaken die de vruchtbaarheid van zowel de vrouw als de man positief kunnen beïnvloeden. Het verbeteren van de hormoonbalans van de vrouw is een belangrijke factor. Ook het homocysteïne-gehalte mag niet te hoog zijn omdat een te hoog gehalte aan homocysteïne de kans op vruchtbaarheid verlaagd. Te veel stress speelt een grote rol in het wel of niet zwanger kunnen worden. Stress beïnvloedt je lichaam namelijk op allerlei niveaus. Er wordt altijd veel aandacht geschonken aan de vruchtbaarheid van de vrouw maar het probleem van wel of niet zwanger worden kan ook liggen aan de kwaliteit van het sperma van de man.


Hormoonbalans verbeteren

Het is van belang dat de hormoonbalans bij de vrouw in evenwicht is. Wanneer er geen goede volgroeide eicel door middel van een eisprong in de eileider terecht komt kan er geen bevruchting plaatsvinden. Dit kan komen door een lichamelijke oorzaak zoals bijvoorbeeld een blokkade of verkleving in de eileider. De eisprong wordt echter ook door een aantal andere factoren beïnvloedt. Er kunnen hormonale stoornissen zijn waardoor er geen eisprong plaatsvindt dit gebeurt onder andere bij: polycysteus ovarium syndroom, een vervroegde overgang of bij ernstig onder- of overgewicht. Daarnaast kunnen er verklevingen zijn in de baarmoeder of er kan sprake zijn van endometriose; een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies zich kan hechten aan bijvoorbeeld de eileider of eierstok. Sommige vrouwen hebben baarmoederhalsslijm dat slecht doordringbaar is waardoor de zaadcel de eicel niet kan bereiken. Er zijn een aantal supplementen die hormoonbalans kunnen verbeteren. Een goede multivitamine in het bioritme die de juiste voedingsstoffen bevat voor de Dag en voor de Nacht is een absolute must om de hormoonbalans te herstellen. Daarnaast kan een vitamine D tekort de kans op een gezonde zwangerschap verminderen. Wanneer er sprake is van een ontregelde cyclus kan een fyto-oestrogeen supplement zoals Angelica Sinensis (Dong Quai) helpen de verstoorde cyclus te herstellen. Het beste is de combinatie Magnesiumtauraat met Vitamine B6 bij hormonale onevenwichtigheden. Vrouwen die jarenlang de pil hebben gebruikt hebben doen er goed aan om B12 en foliumzuur te slikken aangezien deze waarden vaak verlaagd zijn.

Homocysteïne

Homocysteïne is een aminozuur dat dient als tussenproduct bij de omzetting van Methionine naar andere aminozuren. Wanneer deze omzetting onvoldoende werkt ontstaat er een te hoog gehalte aan homocysteïne. Een te hoog gehalte aan homocysteïne wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op bijvoorbeeld hart en vaatziektes, maar ook met vruchtbaarheidsproblemen en miskramen. De vitamines B6, B12 en Foliumzuur zijn nodig om homocysteïne om te zetten in andere essentiële stoffen om zo het gehalte te verlagen.


Stressreductie


Stress heeft een grote invloed op het wel of niet zwanger worden van een vrouw. Uit onderzoek blijkt dat Alpha-amylase, een bijproduct van adrenaline de kans op een zwangerschap verminderd (onderzoek Oxford University). Voor mannen kan stress een negatieve invloed hebben op de zaadproductie en kan leiden tot (tijdelijk) verminderde zaadproductie. Tevens verandert de samenstelling van de darmflora door stress. Wanneer er echter sprake is van chronische stress neemt de kans op een zwangerschap nog verder af. Bij chronische stress blijft de HPA- as actief. De HPA-as werkt als volgt: bij aanhoudende stress geeft de Hypothalamus door middel van CRH (Cortisone Relasing Hormone) aan dat de Hypofyse ACTH (adrenocorticotroop hormoon) moet gaan afgeven aan de bijnieren. ACTH is een trope hormoon dat de bijnier aanzet om Cortisol te gaan produceren. Cortisol heeft een metabool effect om stress te reduceren. De hormoonproductie van zowel mannelijke als vrouwelijke hormonen wordt gereguleerd door de HPG–as. Deze HPG -as werkt als volgt: de Hypothalamus produceert GNRH (Gonade releasing Hormone) dit zet de Hypofyse aan om LH en FSH te produceren; deze twee stoffen zetten de testes aan om testosteron te produceren en de eierstokken aan om oestrogeen en progesteron te produceren. Zowel de HPA-as als de HPG-as maken dus beide gebruik van het zelfde mechanisme (Hypothalamus- Hypofyse). Wanneer er echter sprake is van chronische stress dan wordt dit mechanisme vrijwel uitsluitend gebruikt door de HPA-as; omdat deze gericht is op overleven. Hierdoor wordt de hormoonproductie ontregeld met alle gevolgen voor de vruchtbaarheid van dien. Stress ontstaat op allerlei verschillende manieren. Het lichaam krijgt niet alleen stress van het te druk hebben (mentale stress) maar krijgt ook stress van bijvoorbeeld: verkeerde voeding, slecht slapen, drugs, medicijnen, zoetstoffen, E nummers en andere toxische belasting. De Amygdalae in je hersenen maken geen onderscheid waar de stress vandaan komt en activeren bij iedere vreemde impuls het stress-systeem.

Gezonde voeding en leefgewoontes


Een andere belangrijke factor is gezonde voeding. Gezonde basevormende voeding zoals veel groenten en fruit is de basis voor gezonde voeding. Probeer de inname van snelle koolhydraten (suikers) te verminderen. Deze snelle koolhydraten vind je bijvoorbeeld in brood, aardappels, rijst, macaroni, erwten en bonen, melk, fruit, snoep, koekjes en chips. Varieer in je voeding en vermijdt E-nummers, additieven en allergenen. Daarnaast hebben zwangere vrouwen extra choline behoefte. Choline komt in alle natuurlijke vetten voor en zit voornamelijk in eieren, orgaanvlees, kip, soja en vet vlees. Het is van belang dat een aantal slechte gewoontes aangepakt wordt. Dit betreft het verminderen van alcoholgebruik; hierdoor wordt de kwaliteit van het zaad veel beter. Daarnaast is er een dringend verzoek om te stoppen met roken ruim voor de zwangerschap zodat alle schadelijke effecten van roken te niet gedaan zijn. Dit geldt uiteraard ook voor recreatief drugsgebruik. Wanneer iemand drugsverslaafd is dan is het zaak een specialist in te schakelen. Ook het werken met schadelijke stoffen dient zo veel mogelijk gemeden te worden. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.

Verbeteren kwaliteit van het sperma

Er zijn drie factoren die een rol spelen om de kwaliteit van het sperma te bepalen. De hoeveelheid zaadcellen in het sperma dient voldoende te zijn. Bij iedere zaadlozing komen normaal tussen de 100 en 200 miljoen vrij wanneer dit aantal lager is spreekt men van oligozoöspermie (weinig zaadcellen). Wanneer de zaadcellen onvoldoende beweeglijk zijn, kunnen zij niet bij de te bevruchten eicel komen en vindt er geen bevruchting plaats. Als laatste dienen de zaadcellen de juiste vorm te hebben. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het sperma de laatste jaren naar beneden gaat. Er zijn een aantal oorzaken te noemen zoals bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, lager testosterongehalte door bijvoorbeeld overgewicht, stress, het gebruik van medicijnen, maar ook een tekort aan vitamine C kan voor een verminderde vruchtbaarheid zorgen. Een andere belangrijke factor is het werken met gevaarlijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, chemische of radioactieve stoffen. Er zijn een supplementen beschikbaar die kwaliteit van het sperma kunnen verbeteren. In onderzoek is aangetoond dat Zink en Acetyl-L Carnitine de beweeglijkheid van de zaadcellen kan verbeteren en dat Vitamine C kan de kwaliteit van het sperma kan verbeteren.

Ondersteuning tijdens de zwangerschap

Een aantal stoffen zijn onontbeerlijk voor een zwangere vrouw of iemand die graag zwanger wil worden. Gedurende de zwangerschap zullen de meeste stoffen eerst naar de foetus gaan en dan pas naar de moeder. Het is daarom van belang dat reeds vóór de zwangerschap er geen tekorten zijn bij de moeder.


Groei en ontwikkeling van de baby


Foliumzuur speelt een belangrijke rol bij de vroege ontwikkeling van het ongeboren kind. Het draagt namelijk bij aan de vorming van het zenuwstelsel, dat vanaf de eerste dag na de bevruchting wordt aangelegd. Wanneer er voldoende foliumzuur aanwezig (voor de conceptie) dan is er een verlaagd risico op neurale buisdefecten oftewel een open ruggetje. Naast Foliumzuur is ook Vitamine B12 heel belangrijk zowel voor als tijdens de zwangerschap. Uit onderzoeken is gebleken dat een tekort aan vitamine B12 in verband gebracht wordt met onvruchtbaarheid, miskramen en neurale buis defecten. Aan het belang van foliu